Публикуване на годишен финансов отчет
КИНО АРЕНА ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
КИНО АРЕНА ЕООД
Седалище:
гр. София, ж.к. Младост 4, ул. Бизнес Парк София 3
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG130328160
Управител:
Стефан Минчев
Главен счетоводител:
Адриана Танковска
Одитор:
Стефан НеновПолезни връзки:

-->