Публикуване на годишен финансов отчет
НЕВОН АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
НЕВОН АД
Седалище:
гр.София, жк.Младост 3, бл.375, вх.1, ет.3
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG130339274
Управител:
Александър Тасев Никодимов
Главен счетоводител:
Радослав Илиев Савов
Одитор:
Веселин ТурмачкиПолезни връзки:

-->