Публикуване на годишен финансов отчет
ПЛАСТИК СОФИЯ ООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Одиторски доклад

• Справка за ценните книжа


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ПЛАСТИК СОФИЯ ООД
Седалище:
ГР.СОФИЯ ЖК "Х.ДИМИТЪР" БЛ.72 АП.46
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG130349076
Управител:
МАРТИН БАБКИН
Главен счетоводител:
ДИМИТРИНА НИКОЛОВА
Одитор:
С.О.К. Експерт МПолезни връзки:

-->