Публикуване на годишен финансов отчет
ПЛАСТИК СОФИЯ ООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Одиторски доклад

• Справка за ценните книжа


Други публикации:
2007
- липсват такива


Начална страница

ПЛАСТИК СОФИЯ ООД - годишен финансов отчет за 2007

Отчет за паричните потоци
стр. 1  


Виж картинката в пълен размерПолезни връзки:

-->