Публикуване на годишен финансов отчет
СТОИЛОВ И КО ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
СТОИЛОВ И КО ЕООД
Седалище:
гр. София, бул. Овча купел 72, ет.1
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG130421700
Управител:
Ал.Стоилов
Главен счетоводител:
К. Комитова
Одитор:
Валентина ДимитроваПолезни връзки:

-->