Публикуване на годишен финансов отчет
Фиеста Травел ООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Фиеста Травел ООД
Седалище:
София , бул.България №111
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG130432064
Управител:
Иван Савов
Главен счетоводител:
Маркова
Одитор:
Бойка ГеоргиеваПолезни връзки:

-->