Публикуване на годишен финансов отчет
БУЛКО КОМЕРС ООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
БУЛКО КОМЕРС ООД
Седалище:
гр. София, ул. Гюешево 83, Бизнес Център Сердика, ет.4
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG130452254
Управител:
Николай Георгиев Коларов
Главен счетоводител:
Магдалена Павлова Павлова
Одитор:
Пенка ПоповаПолезни връзки:

-->