Публикуване на годишен финансов отчет
Балкан Трейд Експорт ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Балкан Трейд Експорт ЕООД
Седалище:
гр.София, ж.к. "Изток" ул. "Райко Алексиев" бл.95
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG130476928
Управител:
Михаил Стойков Попов
Главен счетоводител:
Минчо Димитров Желев
Одитор:
Светла ДончеваПолезни връзки:

-->