Публикуване на годишен финансов отчет
БГ Турс енд индустриз АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
2007
- липсват такива


Начална страница

БГ Турс енд индустриз АД - годишен финансов отчет за 2007

Баланс
стр. 1  


Виж картинката в пълен размерПолезни връзки:

-->