Публикуване на годишен финансов отчет
ПИРИН Р ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ПИРИН Р ЕООД
Седалище:
ГР.СОФИЯ,УЛ.СПАС ГИНЕВ 40,БЛ.5,ВХ.А,АП.6
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG130532978
Управител:
АННА ВЕЛКОВА ВЕЛЕВА
Главен счетоводител:
ТИНКА СТОЯНОВА ХАДЖИИЛИЕВА
Одитор:
Маргарита РадеваПолезни връзки:

-->