Публикуване на годишен финансов отчет
ЛЮЛИН-В ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ЛЮЛИН-В ЕООД
Седалище:
ГР.СОФИЯ,УЛ.СПАС ГИНЕВ 40,БЛ.5,ВХ.А,АП.6
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG130533425
Управител:
РУМЕН МАНОЛОВ ДАНАИЛОВ
Главен счетоводител:
ТИНКА СТОЯНОВА ХАДЖИИЛИЕВА
Одитор:
Маргарита РадеваПолезни връзки:

-->