Публикуване на годишен финансов отчет
Тимекс БГ ООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Тимекс БГ ООД
Седалище:
гр.София, ул.Димитър Манов 19, А
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG130570683
Управител:
Албена Топалова
Главен счетоводител:
Маргарита Влайкова
Одитор:
Павел ДимитровПолезни връзки:

-->