Публикуване на годишен финансов отчет
ЛА САПИЕНЦА ООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ЛА САПИЕНЦА ООД
Седалище:
ГР.НОВИ ИСКЪР,УЛ."КУМАРИЦА"60
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG130583563
Управител:
Марияджулия Биадене
Главен счетоводител:
Юлиана Попова
Одитор:
Трифонка ВелеваПолезни връзки:

-->