Публикуване на годишен финансов отчет
АЛБОС ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
АЛБОС ЕООД
Седалище:
гр София ж.к.Младост бл.29А вх.Б
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG130802103
Управител:
Ценко Александров Миленков
Главен счетоводител:
Магдалена Павлова Павлова
Одитор:
Пенка ПоповаПолезни връзки:

-->