Публикуване на годишен финансов отчет
ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ ЕАД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ ЕАД
Седалище:
ГР.СОФИЯ,ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ 265,ХИПЕРМ.ТЕХНОПОЛИС
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG130858590
Управител:
САШО ИВАНОВ ГАНЧЕВ
Главен счетоводител:
ДИМИТЪР НЕДЕЛЧЕВ ДИМИТРОВ
Одитор:
Мариана МихайловаПолезни връзки:

-->