Публикуване на годишен финансов отчет
ДЕЛТА ФУД ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад

• Справка за оповестяване на счетоводната политика


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ДЕЛТА ФУД ЕООД
Седалище:
ГР.СОФИЯ,БУЛ.ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ,7-МИ,СГРАДА ЗИТ,КОРП.ІІ, ЕТ.3
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG130874145
Управител:
АННА ВЕЛКОВА ВЕЛЕВА
Главен счетоводител:
ТИНКА СТОЯНОВА ХАДЖИИЛИЕВА
Одитор:
Емилия ГюроваПолезни връзки:

-->