Публикуване на годишен финансов отчет
БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
Седалище:
ГР.СОФИЯ, УЛ. ГЕО МИЛЕВ №33
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG130923304
Управител:
КИРИЛ БЛАГОЕВ
Главен счетоводител:
ЛИЛИЯ ЕВТИМОВА
Одитор:
Сийка ДанковаПолезни връзки:

-->