Публикуване на годишен финансов отчет
Юве и Ко ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Юве и Ко ЕООД
Седалище:
гр. София 1330, бул. Горнобански 120
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG130974188
Управител:
Атанас Терзиев
Главен счетоводител:
Златка Шикерова
Одитор:
Петя ВърляковаПолезни връзки:

-->