Публикуване на годишен финансов отчет
МИРАД ООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
2007
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
МИРАД ООД
Седалище:
гр.София, бул."Джеймс Баучер" 87
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG130982929
Управител:
Мирослав Печев
Главен счетоводител:
Нели Кудева
Одитор:
Златка КолеваПолезни връзки:

-->