Публикуване на годишен финансов отчет
МЕТРОСИСТЕМ ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Справка за дълготрайните активи

• Справка за вземанията, задълженията и провизиите


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
МЕТРОСИСТЕМ ЕООД
Седалище:
София жк. Овча купел 2 бл. 43 вх.В ателие 3
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG130990139
Управител:
Катя Костадинова
Главен счетоводител:
М.КолеваПолезни връзки:

-->