Публикуване на годишен финансов отчет
Лолибон България ЕАД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Лолибон България ЕАД
Седалище:
гр. София, бул.Цар Освободител 10, ет.3
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG131010196
Управител:
Александър Драмалийски
Главен счетоводител:
Румяна Тодорова
Одитор:
Росица КишеваПолезни връзки:

-->