Публикуване на годишен финансов отчет
КАЛИТРАНС 2003 ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад

• Справка за оповестяване на счетоводната политика


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
КАЛИТРАНС 2003 ЕООД
Седалище:
ГР.СОФИЯ,УЛ.СПАС ГИНЕВ 40,БЛ.5,ВХ.А,АП.6
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG131028447
Управител:
НЕЛИ ЕВЛОГИЕВА ИВАНОВА
Главен счетоводител:
ТИНКА СТОЯНОВА ХАДЖИИЛИЕВА
Одитор:
Маргарита РадеваПолезни връзки:

-->