Публикуване на годишен финансов отчет
АУТО 1 ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
АУТО 1 ЕООД
Седалище:
гр. София, 1407, бул. Черни връх, 158
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG131048300
Управител:
Христо Атанасов
Главен счетоводител:
Божидар Божков
Одитор:
Капка СтойчеваПолезни връзки:

-->