Публикуване на годишен финансов отчет
СЪНИ СЕНД ЕАД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
СЪНИ СЕНД ЕАД
Седалище:
СОФИЯ, БУЛ.БЪЛГАРИЯ И ПЛ. РУЧЕЙ - БЦ БЪЛГАРИЯ
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG131058038
Управител:
МАЯ ДЕЛЧЕВА ИЛИЕВА
Главен счетоводител:
Л.МАТКОВА
Одитор:
Георги ХаджийскиПолезни връзки:

-->