Публикуване на годишен финансов отчет
ЕТ МОДАЯ - ЯНКА БОЖИЛОВА - годишен финансов отчет за 2009
• Годишен доклад за дейността


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2009
Име на фирмата:
ЕТ МОДАЯ - ЯНКА БОЖИЛОВА
Седалище:
с. Вакарел, общ. Ихтиман, обл. София, ул. Младост 9
ЕИК/БУЛСТАТ:
131097009
Управител:
Янка Стоянова Божилова
Главен счетоводител:
Виолета Славчева Сотирова
Предмет на дейност:
Друго спомагателно обслужване на стопанската дейност, некласифицирано другадеПолезни връзки:

-->