Публикуване на годишен финансов отчет
ВИДЕОЛУКС ХОЛДИНГ АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
2007
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ВИДЕОЛУКС ХОЛДИНГ АД
Седалище:
ГР.СОФИЯ,ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ 265,ХИПЕРМ.ТЕХНОПОЛИС
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG131099217
Управител:
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
Главен счетоводител:
ДИМИТЪР НЕДЕЛЧЕВ ДИМИТРОВ
Одитор:
Мариана МихайловаПолезни връзки:

-->