Публикуване на годишен финансов отчет
ДЖИ ПИ ГРУП ООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад

• Справка за оповестяване на счетоводната политика


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ДЖИ ПИ ГРУП ООД
Седалище:
СОФИЯ-1407,БУЛ."ЧЕРНИ ВРЪХ" №92
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG131124561
Управител:
Георги Василев
Главен счетоводител:
ЖУЛИЕТА АНДРЕЕВА
Одитор:
Тома СтоиловПолезни връзки:

-->