Публикуване на годишен финансов отчет
ЕВРОВУУД ООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад

• Справка за оповестяване на счетоводната политика


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ЕВРОВУУД ООД
Седалище:
гр. Велинград ул. Хан Аспарух № 2
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG131125266
Управител:
Марко Медичи
Главен счетоводител:
Снежана Савчева
Одитор:
Трифонка ВелеваПолезни връзки:

-->