Публикуване на годишен финансов отчет
Искра Микова ЕООД - годишен финансов отчет за 2009
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Справка за финансовите резултати


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2009
Име на фирмата:
Искра Микова ЕООД
Седалище:
гр. София, жк. Надежда, бл. 311, вх.А
ЕИК/БУЛСТАТ:
131128561
Управител:
Искра Страхилова Микова
Главен счетоводител:
Искра Страхилова Микова
Одитор:
не подлежим на задължителен одит
Предмет на дейност:
Дизайн и изработка на дамско облекло и аксесиари.Полезни връзки:

-->