Публикуване на годишен финансов отчет
ИКАР-В-04 АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ИКАР-В-04 АД
Седалище:
гр. София,ул.Никола Габровски №16,ет.1,оф.4,
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG131222571
Управител:
Дарина Арнаудова
Главен счетоводител:
Дарина Арнаудова
Одитор:
Мая НачковаПолезни връзки:

-->