Публикуване на годишен финансов отчет
Интертек международно АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Интертек международно АД
Седалище:
София,общ.Лозенец,ул.Голо Бърдо 6А,ет.3,ап.8
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG131265688
Управител:
Серхат Онук
Главен счетоводител:
Десислава Христова
Одитор:
Живко КириловПолезни връзки:

-->