Публикуване на годишен финансов отчет
ВЕГА - 9 ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад

• Справка за оповестяване на счетоводната политика


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ВЕГА - 9 ЕООД
Седалище:
СОФИЯ-1407,БУЛ."ЧЕРНИ ВРЪХ" №92
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG131305428
Управител:
ВЕЛИЗАР РАДЕВ
Главен счетоводител:
ЖУЛИЕТА АНДРЕЕВА
Одитор:
Снежана ЖежеваПолезни връзки:

-->