Публикуване на годишен финансов отчет
Неохимики България АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад

• Справка за оповестяване на счетоводната политика


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Неохимики България АД
Седалище:
1407 София, "Южен парк", блок 27, вход А, апартамент 9
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG131310496
Управител:
Стилиянос Кимпаридис
Главен счетоводител:
Жулиета Савова
Одитор:
Михаил ДиневПолезни връзки:

-->