Публикуване на годишен финансов отчет
Неохимики България АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад

• Справка за оповестяване на счетоводната политика


Други публикации:
2007
- липсват такива


Начална страница

Неохимики България АД - годишен финансов отчет за 2007

Отчет за собствения капитал
стр. 1  


Виж картинката в пълен размерПолезни връзки:

-->