Публикуване на годишен финансов отчет
БГ Синема Трейд ООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
2007
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
БГ Синема Трейд ООД
Седалище:
БУЛ. СТЕФАН СТАМБОЛОВ № 5, ЕТ. 4
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG131336936
Управител:
Тони Райчев
Главен счетоводител:
ПОЛИНА ДАНАИЛОВА
Одитор:
Радинка СтоеваПолезни връзки:

-->