Публикуване на годишен финансов отчет
Арт център Ла Страда АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Одиторски доклад


Други публикации:
2007
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Арт център Ла Страда АД
Седалище:
София 1000, район Средец, ул. 6-ти септември 4
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG131345223
Управител:
Мария Радославова Тинева
Главен счетоводител:
БМКММ ЕООД
Одитор:
Николай НиколовПолезни връзки:

-->