Публикуване на годишен финансов отчет
ВИДИЯ В 04 АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ВИДИЯ В 04 АД
Седалище:
гр. София - 1000, ул. Достоевски 6
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG131349606
Управител:
Владимир Добрев
Главен счетоводител:
Тенева
Одитор:
Татяна КонакчиеваПолезни връзки:

-->