Публикуване на годишен финансов отчет
Ню Енерджи Вижън АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад

• Справка за оповестяване на счетоводната политика


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Ню Енерджи Вижън АД
Седалище:
София 1000 ; ул. Братя Миладинови № 5
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG131355057
Управител:
Борислав Пантев
Главен счетоводител:
Валентина БандоваПолезни връзки:

-->