Публикуване на годишен финансов отчет
Мега Жекови ДЗЗД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Мега Жекови ДЗЗД
Седалище:
град София, жк Дружба 1, бл.33, вх.Г, ет.6, ап.70
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG131361074
Управител:
Георги Димитров Жеков
Главен счетоводител:
Ивета Вачкова ВучеваПолезни връзки:

-->