Публикуване на годишен финансов отчет
Вертекс Билдинг ЕАД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
2007
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Вертекс Билдинг ЕАД
Седалище:
гр.София, бул."Черни връх" №16
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG131375729
Управител:
Андрей Костов
Главен счетоводител:
Маринка Тасева
Одитор:
Стефана ЦеноваПолезни връзки:

-->