Публикуване на годишен финансов отчет
Тераоптикс България АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Тераоптикс България АД
Седалище:
1618 София ж.к.Красно село ул.Царево село №13Б ап.25
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG131398795
Управител:
Петьо Петков
Главен счетоводител:
Димитър Митков
Одитор:
Владо ПоповПолезни връзки:

-->