Публикуване на годишен финансов отчет
ЛАЙФ 7 ООД - годишен финансов отчет за 2009
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Протокол от общото събрание

• Приложение към финансовия отчет


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2009
Име на фирмата:
ЛАЙФ 7 ООД
Седалище:
София,жк. Връбница 2, бл.605, вх.5, ап.25
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG131399057
Управител:
Филко Александров Иванов,Валентина Парушева Борисова
Главен счетоводител:
Жана Михайлова
Одитор:
няма
Предмет на дейност:
Производство на облеклаПолезни връзки:

-->