Публикуване на годишен финансов отчет
Елитбилдинг ООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Елитбилдинг ООД
Седалище:
гр. София, ул Искър 14
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG131405880
Управител:
Иванка Баева
Главен счетоводител:
Б. БожковПолезни връзки:

-->