Публикуване на годишен финансов отчет
МЕЙ Инженеринг ООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
МЕЙ Инженеринг ООД
Седалище:
гр. София жк.Младост 1 бл.34 А ап.
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG131437084
Управител:
Виктор Алексиев
Главен счетоводител:
Елена Сарайдарова
Одитор:
Маргарита ЦоковаПолезни връзки:

-->