Публикуване на годишен финансов отчет
Фондация Жар Театър - Изкуство - Култура - годишен финансов отчет за 2017
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите


Други публикации:
2017
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2017
Име на фирмата:
Фондация Жар Театър - Изкуство - Култура
Седалище:
гр. София, ул. Г.С. Раковски 191 вх. Б, ет. 1, ап.10
ЕИК/БУЛСТАТ:
131437323
Управител:
Елена Пападопова
Главен счетоводител:
Людмил Драгомиров
Одитор:
-
Предмет на дейност:
дейност в обществена полза; развитие на духовните ценности, културата и изкуството, образованието и физическата култура, подпомагане на социалната интПолезни връзки:

-->