Публикуване на годишен финансов отчет
ДЖАМБО ЕС.Б ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад

• Справка за оповестяване на счетоводната политика


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ДЖАМБО ЕС.Б ЕООД
Седалище:
гр. София, бул. България 51, магазин Джамбо
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG131476411
Управител:
Александра Михова
Главен счетоводител:
Десислава Григорова
Одитор:
Снежанка КалояноваПолезни връзки:

-->