Публикуване на годишен финансов отчет
ТЕХНИКОН ГРУП АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад

• Справка за оповестяване на счетоводната политика


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ТЕХНИКОН ГРУП АД
Седалище:
гр. София, ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ 47 КМ
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG131477698
Управител:
ХРИСТО СЕМЕРДЖИЕВ
Главен счетоводител:
МАРИЯНА СЕМЕРДЖИЕВА
Одитор:
Стефка ИлиеваПолезни връзки:

-->