Публикуване на годишен финансов отчет
Тийм Консулт ООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Тийм Консулт ООД
Седалище:
гр. София 1111, ул. Христо Максимов 45А,ет.1, ап.1
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG131478750
Управител:
Пламка Делчева
Главен счетоводител:
Финконсулт 2000 ООДПолезни връзки:

-->