Публикуване на годишен финансов отчет
ЙАФ БЪЛГАРИЯ ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Одиторски доклад

• Справка за ценните книжа


Други публикации:
2007
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ЙАФ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Седалище:
УЛ. ОДЕСА 36
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG131497028
Управител:
Александер Флатишлер
Главен счетоводител:
Румяна Гичева
Одитор:
Kitov AsenПолезни връзки:

-->