Публикуване на годишен финансов отчет
Лазурит сервиз ООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Лазурит сервиз ООД
Седалище:
София,бул.Цариградско шосе бл.11,ап.16
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG131513525
Управител:
Стефчо Стефанов
Главен счетоводител:
Малина Парталина
Одитор:
Цецка ХристоваПолезни връзки:

-->